Tuhan Yesus ingin umat-Nya hidup dalam Belas Kasih dan Persaudaraan.

Tuhan Yesus ingin umat-Nya hidup dalam Belas Kasih dan Persaudaraan.

Tuhan Yesus ingin umat-Nya hidup dalam Belas Kasih dan Persaudaraan.

Sebagaimana tertulis dalam Kebenaran Firman Tuhan berikut ini:

Matius 22:39 TB

Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

1 Yohanes 4:7-8 TB

Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah.

Galatia 5:22-23 TB

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

Efesus 4:32 TB

Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.

1 Petrus 3:8 TB

Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati